אתר respet.co.il מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, הפועל בכתובת האינטרנט www.respet.co.il ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעתו של העסק (להלן: "האתר"). נא קראו בעיון את מדיניות הפרטיות שלנו (להלן: מדיניות פרטיות) לפני גלישה ושימוש ב-www.respet.co.il או כל אפליקציה (APP) שנתמכת על-ידו (כל שירותי מדיה וסלולר).

תנאים אלה יאפשרו לכם להבין מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמש האתר במידע שנמסר לו ובמידע שייאסף אודות הגולשים בעת השימוש באתר. במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, מספר הטלפון שלכם ועוד.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש [להוסיף קישור] באתר. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים.

אנו שומרים את כל המידע שהגולש מספק לנו החל מכתובת IP, כתובת דואר אלקטרוני, שם מלא ועד חשבונות משתמש בשירותים אחרים (פייסבוק) לצורך הרשמה ושימוש בשירותי האתר.

אנא קראו בעיון את מדיניות הפרטיות הבאה ("מדיניות פרטיות") לפני השימוש באתר www.respet.co.il.

1. מה היא מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו מכסה את האופן שבו Respet ("אנו", "אותנו" או "שלנו") מטפלת במידע המשתמש או המידע המאפשר זיהוי אישי שהאתר אוסף ומקבל. עם זאת, אם אתם  ניגשים למדיניות פרטיות זו מאתר אינטרנט המופעל בשיתוף עם אחד מהשותפים שלנו ("שותפים"), מדיניות הפרטיות של השותף תישלט אלא אם כן נקבע אחרת.

2. כללי

באופן כללי, אתם יכולים לגלוש בשירותים מבלי לספר לנו מי אתה או לחשוף כל מידע על עצמכם אלינו. Respet.co.il אינה אוספת מידע המאפשר זיהוי אישי על פרטים, אלא כאשר הם מסופקים באופן ספציפי וביודעין על ידי אנשים כאלה באזורים אינטראקטיביים של השירותים. "מידע המאפשר זיהוי אישי" הוא מידע שניתן להשתמש בו כדי לזהות, ליצור קשר או לאתר אדם יחיד, כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, בין מידע אחר, וכן לא זמין לציבור אחרים. כל פרסום שנעשה בעת השימוש בשירותים וכל מידע אחר שניתן לצפות בו על ידי הציבור ולכן אינו נחשב "מידע אישי" או "מידע המאפשר זיהוי אישי" אינו סוג המידע הנכלל במדיניות פרטיות זו.

3. מידע שאנו אוספים

בעת ההרשמה ל-Respet.co.il, אתה מספק לנו פרטים אישיים מסוימים, כגון שמכם, כתובת האימייל שלכם וכל מידע אחר שאתם מספקים לנו.

כאשר אתם משתמשים ב- Respet.co.il, תוכלו להגדיר את הפרופיל האישי שלכם, לשלוח הודעות, לבצע חיפושים ולהעביר מידע דרך ערוצים שונים. אנו אוספים מידע זה כדי שנוכל לספק לכם את השירות. במקרים מסוימים, אנו שומרים אותו כך, למשל, תוכל לחזור להציג הודעות קודמות ששלחתם.

כל פרסום של תוכן משתמש תוך שימוש ב- Respet.co.il יכול להיות מוצג על ידי הציבור ולא נחשב "מידע אישי" ואינו סוג המידע המוגן על-ידי מדיניות פרטיות זו. אתה מפרסם תוכן משתמש (כהגדרתו בתנאי השימוש של Respet.co.il) באתר באחריותכם בלבד. איננו יכולים לשלוט בפעולות של משתמשים אחרים שאיתם אתה יכול לבחור לשתף את המידע שלכם. לפיכך, אין באפשרותנו להבטיח כי תוכן המשתמש שתפרסם באתר לא ייראה על ידי אנשים בלתי מורשים. איננו אחראים לעקיפת כל הגדרות הפרטיות או אמצעי האבטחה הכלולים באתר. אתם מבינים ומאשר כי גם לאחר הסרה, עותקים של תוכן משתמש עשויים להישאר ניתנים לצפייה בדפים המאוחסנים במטמון או בארכיון, או אם משתמשים אחרים העתיקו או אחסנו את תוכן המשתמש שלכם.

כאשר אתם יוצרים אתר הנצחה אתם מספקים לנו פרטים אישיים מסוימים על אותו גורם שאתם יוצרים את האתר. לדוגמה, אנו אוספים גם את השם, המיקום, תאריך הלידה ותאריך מותו של הנפטר.

אם תבחרו להשתמש בשירות ההזמנות שלנו כדי לספר לחבר על האתר שלנו, נבקש מכם מידע הדרוש לשליחת ההזמנה, כגון כתובת הדוא"ל של החברים שלכם. אנו נשלח באופן אוטומטי לאותם חברים שלך הודעת אימייל חד פעמית המזמינה אותם לבקר באתר.

כל איסוף או שימוש לא נכון במידע המסופק על Respet.co.il הוא הפרה של תנאי השימוש של Respet.co.il ויש לדווח על privacy@yourtribute.com. באמצעות Respet.co.il, אתם  מסכים לקבל את הנתונים האישיים שלכם מועברים ומעובדים בארצות הברית.

4. כיצד אנו משתמשים במידע שלכם

אנו נשתמש במידע שלכם רק על פי החוק, ובכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו.

שימוש במידע הניתן לזיהוי אישי:

אנו לא מוכרים או משתפים מידע אישי שלכם עם צדדים שלישיים בלתי קשורים למטרות השיווק הישיר שלהם. מידע המאפשר זיהוי אישי ומידע אישי אחר שהנכם מספקים באופן ספציפי עשוי לשמש:
כדי לספק את השירותים שאנו מציעים, לעבד עסקאות וחיובים, למטרות זיהוי ואימות, ליצור עמכם קשר בנוגע לעסקאות, אבטחה, פרטיות ונושאים מינהליים הקשורים לשימוש שלכם  בשירותים, כדי לשפר את השירותים, לעשות משהו שיש לכם שאל אותנו לעשות, או כדי לספר לכם על השירותים שאנו חושבים עשוי לעניין אותך, כדי לתקשר עמכם בנוגע לשירותים שלנו:
עבור ניהול ופתרון בעיות לגבי השירותים. צדדים שלישיים מסוימים המספקים תמיכה טכנית לפעולה של השירותים (שירות אירוח האתרים שלנו, לדוגמה), ייתכן שיהיה צורך לגשת למידע מדי פעם, אנו בודקים את נהלי האבטחה שלנו על מנת לשקול את הטכנולוגיה החדשה המתאימה ושיטות. שימו לב לכך, שלמרות מיטב המאמצים שלנו, שום אמצעי אבטחה אינם מושלמים או בלתי חדירים, ולא ניתן להבטיח ערוצי נתונים באינטרנט באמצעות אבטחה של 100%. כתוצאה מכך, איננו יכולים להבטיח או להבטיח את הביטחון של כל מידע שתשלחו אלינו, ואתם עושים זאת על אחריותכם בלבד.

5. תיקון או עדכון מידע

אתם רשאים לשנות ולתקן מידע המאפשר זיהוי אישי, הסבר כיצד ניתן לעשות זאת יינתן בעמודים המתאימים.

6. אבטחת מידע

אנו מיישמים מגוון אמצעי אבטחה על מנת לשמור על בטיחות המידע האישי שלכם  ומשתמשים בכל האמצעים שברשותנו על מנת להגן על מידע רגיש שמועבר ברשת. גישה למיע רגיש המאפשר זיהוי אישי ניתן רק לעובדים הרלוונטיים באתר. המחשבים / השרתים המשמשים לאחסון מידע מאפשר זיהוי אישי נשמרים בסביבה מאובטחת
האם אנו משתמשים בקבצי עוגיות (קוקיז)? – כן, קבצים אלה משפרים את הגישה לאתר שלנו ומזהים מבקרים חוזרים. בנוסף, קבצים אלה עוזרים לנו לשפר את חווית המשתמש על ידי מעקב והתמקדמות בתחומי העניין שלו/ה. חשוב שתדע/י כי השימוש בקבצים אלה לא מקשור בצורה כלשהי למידע כלשהו באתר שלנו אשר מאפשר זיהוי אישי.

מדי פעם, אנו בודקים את נהלי האבטחה שלנו על מנת לשקול את הטכנולוגיה החדשה המתאימה ושיטות. שימו לב לכך, שלמרות מיטב המאמצים שלנו, שום אמצעי אבטחה אינם מושלמים או בלתי חדירים, ולא ניתן להבטיח ערוצי נתונים באינטרנט באמצעות אבטחה של 100%. כתוצאה מכך, איננו יכולים להבטיח או להבטיח את הביטחון של כל מידע שתשלח אלינו, ואתם עושים זאת על אחריותכם בלבד.

7. הסרה מרשימת תפוצה – אנחנו משתמשים בכתובת הדוא" ל אשר סיפקת על מנת לשלוח לכם מידע ועדכונים אודות השירותים שאנו מספקים. אם בשלב זה או אחר תבקשו להסיר את עצמכם מרשימת תפוצה כאשר זו קיימת, על מנת שלא לקבל דוא"ל בעתיד, אנחנו מצרפים הוראות מפורטות להסרה מרשימת התפוצה בתחתית כל דוא"ל שנשלח אליכם.

אם בדוא"ל אין טופס ביטול מסיבה כלשהי, שלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת המפרטת את סוג המידע שאינך מעוניין לקבל עוד

8. צד שלישי

שירות זה מכיל קישורים לאתרים אחרים שעשויים לעניין את המבקרים שלנו. מדיניות פרטיות זו חלה רק על Respet.co.il ולא על אתרי אינטרנט אחרים של חברות או ארגונים שאליהם אנו מקשרים. איננו אחראים לתוכן או לנוהלי הפרטיות המועסקים על ידי אתרים אחרים.

9. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לערוך מעת לעת או לעדכן מדיניות פרטיות זו. אנו מעודדים אותך לעיין במדיניות פרטיות זו בכל פעם שאתה מספק מידע באתר זה. השימוש שלך בשירותים לאחר שיבוצעו שינויים בתנאים של מדיניות הפרטיות, יביא לכך שתאשר את השינויים.

10. מידע נוסף

שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות של Respet.co.il יופנו אל Contact Us או hello@respet.co.il

בקשר לשירותים, במידת הצורך Respet.co.il מציעה למשתמשים את האפשרויות הבאות לעדכון מידע:

שלחו לנו דוא"ל לכתובת צרו קשר.

שינוי גודל פונט
ניגודיות